Verrassende communicatie die raakt!

 

Ruim 20 jaar ervaring in marketing & communicatie, zowel aan klant- als bureauzijde, komt samen in Yell Communicatie; interim campagnemanagement & strategisch communicatieadvies.

 
,Yell. adviseert en ontwikkelt campagnes.
Veelal gedragsveranderingscampagnes met maatschappelijke impact.

,Yell werkt van strategie, tot concept en uitvoer aan een communicatievraagstuk. 
Uiteraard altijd met een kritisch oog voor kwaliteit en resultaat. 

,Yell heeft ruime ervaring in politiek sensitieve omgevingen waaronder de Rijksoverheid. 

 

 

"Pas als je écht luistert ...., hoor je wat er wordt gezegd".

Communicatie is meer dan "roepen". Aan een communicatieadvies gaat altijd een proces van luisteren vooraf. Pas als je écht luistert, hoor je wat er gezegd wordt. Luisteren is voor mij hetgeen wat voor de komma komt en waar ,Yell. aandacht voor heeft. Pas daarna komt de oplossing; een communicatieboodschap passend bij de doelgroep. Letterlijk hét punt van een vraagstuk. Die punt zet ,Yell.